Вие сте тук

ФГББ събира номинации за 5-те си годишни награди

Фондация „Глобални библиотеки - България“ започва събиране на номинации за годишните си награди, които ще бъдат връчени през месец ноември 2021 г. в рамките на Годишния национален форум на ФГББ. Наградите са учредени в изпълнение на мисията и целите на Фондацията за подпомагане на приобщаването на българските граждани към информационното общество и осигуряването на равен достъп до информация, култура, знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната.

Наградите се присъждат всяка година на конкурсен принцип в следните категории:
За медии, в две подкатегории: за национална и за регионална медия.
За спомоществовател.
За публична институция.

Наградата за медии във всяка от двете подкатегории ще се присъжда на медии, допринесли за поставянето и разработването на теми за проблемите, предизвикателствата и възможностите, свързани с развитието на обществените библиотеки и създаването на условия за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез библиотеките.

Наградата за спомоществовател ще се връчва за дарителска дейност в подкрепа на кампания, проект или инициатива, осъществявана от Фондацията в изпълнение на мисията й да подпомага приобщаването на българските граждани към информационното общество чрез обществените библиотеки в страната.

Наградата за публична институция ще се връчва на институция, която в надграждане на задължителните й по закон изисквания, е подобрила условията за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез подкрепа за обществени библиотеки.

Кампанията за изпращане на предложения за наградите започва на 12 октомври и ще продължи до 12 ноември 2021 г. Номинациите се извършват съгласно статута на Наградите, като за всяко предложение се попълва формуляр по образец. Предложенията се подават в електронен вид на имейл адреса на Фондацията foundation@glbulgaria.net.
Ще бъдат приемани номинации за постижения през годишния период от началото на месец октомври 2020 г. до края на месец септември 2021 г. Лауреатите ще бъдат избрани на конкурсен принцип от петчленно жури, като селекцията ще се извърши на три етапа през ноември 2021 г. Наградите ще бъдат връчени на специално събитие през месец ноември 2021 г. по врема на Годишния форум Библиотеките днес 2021 г. на ФГББ.

Знакът на наградата е стилизирано пластично изображение, изработено от художника Павел Божерянов (приложена е снимка). Наградите нямат друго материално изражение освен художествения си знак.