Вие сте тук

Библиотеките в Единния цифров пазар: Национален форум 2021

На 25 ноември 2021 г. Фондация „Глобални библиотеки – България” организира за 6-та поредна година Национален форум „Библиотеките днес” с международно участие. 
Форумът е най-значителното годишно събитие за обществените библиотеки.
През 2021 г. форумът ще е на тема – Библиотеките в Единния цифров пазар.  В рамките на Форума ще се засегнат теми като промените в авторското право в електронна среда, достът до електронни книги в библиотеките, създаването на електронни ресурси, коопериране между библиотеките, отворен достъп до научно знание и до културното наследство.
За втора поредна година, поради COVID-19 пандемията ще протече онлайн.
Очакваме да се включи и Комисар Мария Габриел, която през годините се е ангажирала с проблемите на библиотеките в България.
Във Форума ще вземат участие  университетски преподаватели, библиотечни специалисти, експерти от ИФЛА, ЕБЛИДА и Европеана по авторско право в цифрова среда.
Целта на годишните форуми  е  да се представи ролята на обществената библиотека в съвременното общество и да очертае нейния потенциал като център за развитие на местната общност в изпълнение на национални и европейски политики в различни сфери на обществено-икономическия живот.