Вие сте тук

Проект „Финансова грамотност чрез обществените библиотеки”

На 7 декември 2021 се състоя заключителното събитие по проект „Финансова грамотност чрез обществените библиотеки”, финансиран по програма Еразъм+, КА2. Поради COVID-19 пандемията срещата протече онлайн в платформата zoom с участието на партньорите по проекта от България, Полша, Румъния и Словения, библиотеки, които са участвали в пилотните обучения и финансови експерти от четирите страни.
В сесията „Финансовата грамотност: глобални тенденции и локални мерки” -  модерирана от Росица Вартоник, Директор на фондация „Инициатива за финансова грамотност” и експерт по проекта, участниците научиха за работата на администрацията на Финансовия омбудстман в Полша, която годишно консултира над 120 000 граждани и посредничи в техните взаимоотношения с финансовите институции, и  че Асоциацията за защита на потребителите в Словения е неправителствена организация, която успешно си партнира с Националната библиотека в проекта за финансова грамотност за адаптация на обучителните материали. От българска страна участие взеха Елена Митева – ОИСР, която запозна участниците с актуални изследвания в областта на финансовата грамотност и с разработени обучителните ресурси, които са със свободен достъп. За Националната стратегия за финансова грамотност, одобрена от МС през 2020 г. говори Калоян Симеонов от Министерство на финансите, който обърна внимание, че библиотеки имат голям потенциал в обучението на възрастни и са намерили своето място в Плана за изпълнение на финансовата стратегия. Г-н Симеонов беше впечатлен от обучителната платформа и каза, че тя може да послужи за пример при разработването на такава от страна на МФ.
В сесията FINLIT: Иновативен модел за учене през целия живот чрез обществените библиотеки с модератор Елка Златева, координатор на проекта от страна на ФГББ, страните партньори споделиха своят опит от проведените хибридни пилотните обучения за библиотекари и за граждани 50+ в България, Полша, Румъния и Словения. От българска страна партньор е регионална библиотека „Любен Каравелов” гр. Русе, която има над 10 годишен опит в провеждането на обучения по финансова грамотност за деца и възрастни по различни програми.
Участниците бяха приветствани от Яцек Кроликовски, директор на Фондация за развитие на информационното общество в Полша (водещ партньор по проекта) и от Спаска Тарандова, изпълнителен директор на фондация „Глобални библиотеки – България” като домакини на онлайн срещата.