Вие сте тук

Среща на партньорите по порект Teach for future

На 10 декември 2021 г., се проведе третата транснационална онлайн  среща на партньорите по Teach for Future – Образователна трансформация на възрастните чрез иновации, технологии и предприемачество, финансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия.
На срещата беше обсъден напредъка по проектните дейности -  петдневни обучения за възрастни по ИКТ, управление на иновациите и мрежово сътрудничество и предприемачество и лидерство, и разработването на обучителни материали и наръчници в трите направления от екипа от експерти по проекта.
Към момента Фондация глобални библиотеки е  е обучила 70 възрастни в трите модула от Центъра за върхови постижения към Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ във Видин. Сред тези 70 участници са 22 библиотекари, които се стремят да усвоят тези нови умения и да ги приложат в собственото си професионално развитие.
Предстои всеки партньор да избере по десет участници от всяка от трите държави за  участие в допълнителни менторски кампуси през 2022 г. в трите направления, които ще задълбочат своите знания и умения. ФГББ е отговорна за Кампуса по предприемачество и лидерство, които ще се проведе в регионална библиотека „ Михалаки Георгиев” Видин през месец май.

Партньори по проекта са Фондация „Глобални библиотеки България“, Националната асоциация на библиотекарите и обществените библиотеки в Румъния  (ANBPR) координатор и Организацията за управление на наследството от Гърция (HERITΛGE).