Вие сте тук

Европейска декларация относно цифровите права

На 26.01.2022 г. Европейската комисия оповести Европейска декларация относно цифровите права и принципи за цифротово десетилиние
В декларацията се прокламират основни принципи, за които библиотеките в Европа отдавна говорят и настояват, като равен достъп на всеки до информация, за преодоляване на цифровото неравенство, за учене през целия живот и приобщавене на всички граждани незвисими.
Очакваме обявените намерения да се въплатят в политики и библиотеките да влязат в ролятата си на информационни посредници, които подпомагат гражданите и предоставят е-услуги.