Вие сте тук

Библиотеката в Русе отбеляза рожден ден с изложба и видеоклип

На 11 февруари се навършват 134 години от създаването на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. Библиотеката отбеляза рождения си ден с откриване на изложбата „Другият. 140 години от рождението на Добри Немиров“ и видеоклип „В Библиотеката преди и сега“.
Събитието започна с обръщение на главния библиотекар д-р Теодора Дянкова, която направи кратка ретроспекция на историята на библиотеката, нейната мисия през годините и ролята и мястото й в дигиталното общество.
Експозицията „Другият“ беше представена от библиограф експерта Валерия Йорданова. В изложбата са включени едни от най-ранните творби на Добри Немиров: разказът „На чист въздух“, публикуван в „Учителска мисъл“ през 1904 г. и „Старият учител“, публикуван в „Демократически преглед“ през 1905 г. Те са писани в Русе и подписани с псевдонима Добри Немиров. Той е автор на над 20 произведения - романи, повести, пиеси. Най-известни са трилогията „Братя“(1927), „Първи бразди“(1929) и „През огъня“(1931), повестите „Когато бях малък“ и „Бедният Лука“(1923), включени в експозицията. Част от книгите са с автограф: „За моя приятел Тодор Дашков“ - друг виден русенски общественик. Изданията са подарени на библиотеката след смъртта на Дашков.
Изложбата включва още шаржове на известни български интелектуалци, рисувани от Добри Немиров и отпечатани в различни издания, публикации за живота и творческия процес на писателя, книги и статии за него. Интерес представлява стихотворението на Магда Петканова „На г. Добри Немиров“, писано през 1936 г. в чест на 55-годишнината на писателя, публикувано в сп. „Отечество“ през 1981 г., а био-библиографията „Добри Немиров 1882-1945“ е първото цялостно библиографско изследване върху творчеството на писателя и литературата за него.
От фонд „Михаил Арнаудов“ са книгите: „Майко“ с автограф „На семейство Арнаудови малък дар от Добри Немиров“; „По равната земя“ с автограф „На Михаил Арнаудов за старото приятелство“; „И вечна да е!“ с автограф „На Фанка и Михаил Арнаудови – моите чувства на горещо приятелство и чисто неподправено уважение“.
Изложбата „Другият. 140 години от рождението на Добри Немиров“ може да се види от всеки, отговарящ на противоепидемичните изисквания за влизане в библиотеката. Експозицията очаква своите зрители във фоайето на ІІ етаж.
Тази година празникът беше „разчупен“ с видеоклипче, включващо попожълтели фотографии на старите отдели и интериор на библиотеката, пазени ревниво в архива на „Краезнание“ и сравнени със съвременния облик на пространствата на културния институт.  Клипчето „В Библиотеката преди и сега“ усмихва с мили спомени и снимки от красивите нови отдели на институцията и ще бъде видимо в сайта, фейсбук и инстаграм профилите на  библиотеката.
Поради епидемиологичната обстановка, събитието беше предавано онлайн на страницата на библиотеката във фейсбук.