Вие сте тук

Свободен онлайн достъп до книги и статии на добруджанския журналист, писател и общественик Петър (Печо) Господинов

По повод 120 години от рождението на Петър (Печо) Господинов (1902 – 1945), журналист и писател, добруджански деец, дипломат, роден в град Добрич, Регионална библиотека "Дора Габе" обогати своята Дигитална библиотека https://libdobrich.bg/info.php?id=260 с пълнотекстово съдържание на книги на писателя, издавани през 1932 - 1943 г., а също така и негови публикации във в. „Добруджа“ (София) от 1933 – 1935 г., на който той е главен редактор през този период.
Достъпът до пълния текст на книгите на свободолюбивия добруджанец дава възможност на дистанционните ползватели да се докоснат до непримиримото перо на бореца за свободата на Южна Добруджа, нейното връщане в пределите на България след Първата световна война и духовното ѝ възраждане, тема на която е подчинено цялото му творчество. Дигиталната библиотека е обогатена с 10 книги на Печо Господинов - есета, портрети, импресии, спомени, изследвания – „Млада Добруджа” (1932),“Посоки и цели” (1933), „Добруджа и нейните борби“ (1933), „Ние, младите” (1934), „Образи и сенки” (1941), „Далечно ехо” (1941), „Добруджански образи” (1942), „Освободена Добруджа“ (1942), „Добруджанското движение” (1943), „Добруджа в българската литература” (1943).
Дипломат в българската легация в Берн, Швейцария, и в Лондон, Печо Господинов, сътрудничи на голям брой вестници и списания – в. „Добруджа“, „Мисъл“, „Знаме“, „Литературен глас“, „Литературни новини“, списанията „Листопад“, „Единство“, „Предел“, „Българска мисъл“. Освен голяма част от книгите на бележития писател и журналист, в сектор Краезнание се съхраняват много статии в периодичния печат, излезли изпод перото на публициста през 20-те и 30-те години на миналия век. Вестник „Добруджа” заема специално място в обществено-журналистическата дейност на Печо Господинов. Теченията на вестника през годините отразяват дейността на Съюз Добруджа и историята на добруджанското национално движение, на което Печо Господинов се посвещава.
Цялото негово творчество е подчинено на една трайна тема – свободата на поробена Добруджа и нейното духовно възраждане. Навсякъде - и в България, и в чужбина, където живее през годините, е верен на една мисъл: „Аз се чувствах бежанец от Добруджа, където бях оставил сърцето си, обхванато от мъчителна носталгия”.
 

Коментари

Цялото негово творчество е подчинено на една трайна тема – свободата на поробена Добруджа и нейното духовно възраждане.