Вие сте тук

Менторски кампуси по проект Teach for future

Между 28.03.2022 г. и 01.04 2022 г. в Букурещ, Румъния, ще се проведе първият от общо три менторски кампуса, които са част от проект Еразъм+ ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО – Образователна трансформация на възрастни чрез иновации, технологии и предприемачество, идентификационен код 2019-1-RO01-KA204-063888.
Той ще бъде посетен от 30 възрастни бенефициенти от Румъния, Гърция и България, които ще обогатят знанията си ИКТ /работа в онлайн среда, онлайн маркетинг, обработка на изображения, 3D моделиране и принтиране/.
Дейностите на менторския кампус ще се провеждат в Центъра за върхови постижения в ИКТ в Националната библиотека на Румъния (презентации, обиколка с екскурзовод, изложби, обмяна на добри практики и др. ), както и в EduHub ECDL. След положените изпити за сертифициране, всички участници ще имат възможност да участват в състезание за 3D моделиране и печат.
Напомняме, че през 2021 г. в Библиотеката и онлайн бяха проведени обучения по три модула на общо 72 участници. Повече за проект „Обучение за бъдещето“ можете да откриете тук: https://www.glbulgaria.bg/bg/node/35712