Вие сте тук

Радка Пенчева, автор на нова книга за Емилиян Станев се срещна с читатели в Габровската регионална библиотека

На 12 април 2022 година от 17.00 часа Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ бе домакин на вълнуваща среща – неуморният изследовател на творчеството и жизнения път на Емилиян Станев, д–р Радка Пенчева гостува в Габрово със своята най-нова книга за писателя - „Емилиян Станев. Той и другите“. Д-р Радка Пенчева е главен уредник в Къща-музей „Емилиян Станев“ във Велико Търново – писател, литературен историк и критик - един от съвременните будители в книжовна България. Автор е на множество публикации за творчеството на писателя, както и за други български автори, някои от които забравени и недооценени към настоящия момент. През 2003 г. издава книгата „Литературният архив – недоразказаната памет“, „Спомени за Емилиян Станев“ се появява през 2007 г. по повод 100-годишнината от рождението на писателя, „Творческият архив на Емилиян Станев и историческите му визии в романа (2009), „Сюжети на забравата. Реванши на паметта.“ (2011), „Забравени и незабравими“ (2018). Новата й „рожба“ – книгата „Емилиян Станев. Той и другите.“ бе представена от колегата по перо, критик, издател, редактор и преподавател – Владимир Шумелов. Радка Пенчева не е просто изследовател на творчеството на Емилиян Станев – тя е автор, който чрез книгите си проследява и разгръща пред читателя картината на литературно-социалното развитие на България през един много активен период за мнозина български творци, записали завинаги своите имена в нашата културна и книжовна история – Елин Пелин, проф. Тодор Боров, Йордан Радичков, Димитър Талев, Чудомир, Димитър Димов, Елисавета Багряна, Борис Делчев, Блага Димитрова, проф. Петър Динеков, проф. Стоян Каролев и други. Новото изследване на д-р Пенчева не представлява повторение на включените материали в сборника „Спомени за Емилиян Станев“. То разкрива в единадесет отделни статии отношенията на Емилиян Станев – житейски и творчески – с изявени творци, негови съвременници на фона на обществено-историческия момент от развитието на България. Сборникът „Емилиян Станев. Той и другите.“ е интересен не само за литературни кртици, историци и творци, но за всеки четящ човек, оценяващ ролята на книгата и литературата в човешката история. Книгите на творци и изследователи като д-р Радка Пенчева и Владимир Шумелов биха били ценни източници на информация в хода на учебния процес, свързан с българската литература и култура в училище, те ни помагат по-добре да разберем самите себе си и мястото ни в света – в миналото, в настоящето и в бъдещето. Сборникът „Емилиян Станев. Той и другите“ заедно с всички предишни творби на д–р Радка Пенчева може да намерите във фондовете на РБ „Априлов- Палаузов“ – любимата библиотека на габровци. Анелия Мутафчиева - Христова