Вие сте тук

Честване на 130-годишнината от написването на „Върви, народе възродени“ в русенската библиотека

С тържество и откриване на изложба в русенската регионална библиотека беше отбелязана 130-годишнината от написването на Всеучилищния химн „Върви, народе възродени“. Във фоайето на ІІ етаж се събраха ученици от СУ“Христо Ботев“ и ОбДЦКИ, учители, колеги от музея, библиотекари, граждани. Гости на събитието бяха Таня Тодорова – началник отдел „Образование“ в Община Русе, която поднесе поздравителен адрес от кмета Пенчо Милков и общинският съветник Траян Тотев. Директорът на библиотеката Теодора Евтимова поздрави присъстващите с празника.
В знак на почит към историческото дело на Стоян Михайловски домакините бяха подготвили видеофилм, в който колективът на културния институт рецитира оригиналния текст на неговото стихотворение „Кирил и Методий“, превърнало се в български всеучилищен химн.
Библиограф специалистът Ренета Константинова представи изложбата с документи от фонда на библиотеката. Акцент в експозицията е оригиналният текст на стихотворението, публикуван в бр. 9-10 на сп. „Мисъл“ от 1892 г. В края то е датирано „Руссе, 1892 Априлий 15“. Представени са и публикации на стихотворението в „Избрани съчинения“ от 1960  г. и „Избрани творби“ на Стоян Михайловски от 1978 и 1986 г.
Интересни са и включените в изложбата нотни издания: 100 години българска борческа песен;  Слава на Кирил и Методий; Песни за празниците в общообразователните училища; Годината в песни. Училищни песни из българското музикално наследство от Освобождението до 1944 г.
Част от експозицията са и преводи на химна на всички езици на страните членки на ЕС, включени в книгата „Химн на Св. св. Кирил и Методий“, както и спомените на Панайот Пипков за написване на музиката, публикувани в бр. 1-2 от 2016 г. на сп. „Ново време“.
Втората част на изложбата представя изследвания за живота и творчеството на Стоян Михайловски: „Юбилейна книга на Русенската народна мъжка гимназия „Княз Борис“, където сред имената на преподавателите в гимназията е и името на Стоян Михайловски; книгите на Иван Богданов „Стоян Михайловски. Кратка биография“ от 1947 г. и „Стоян Михайловски - поет, трибун, мислител“. Единият от екземплярите е от Личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов и е с автограф от автора „На г-н проф. М. Арнаудов в знак на почит“. „Стоян Михайловски. Творчески портрет“ и „Стоян Михайловски. Поетически текст и национален контекст“ от Димитър Михайлов също са част от изложбата.
 От ръкописния фонд на библиотеката са спомените на неговата племенница София Николова Иванова. Те съдържат известни факти от живота на писателя и черти от неговия характер. Статията за Стоян Михайловски, публикувана в сп. „Училищен преглед“ от 1927 г. е с автограф от автора за друг виден русенски общественик Тодор Дашков: „На г-н Тодор Дашков за спомен“. На голямата семейна снимка, датирана 1890 г. са Георги Петрович – участник в националноосвободителното движение, и Тодорица Петрович, родители на съпругата на писателя, Стоян Михайловски, Райна Петрович – негова съпруга, д-р Никола Иванов – другият зет на семейството и Богдана Петрович-Иванова. На другата снимка е заснето семейството на излет: Георги и Тодорица Петрович, Стоян Михайловски и съпругата му Райна Петрович и племенницата София Иванова. Снимките и спомените са подарени на библиотеката от София Иванова.
В края на тържеството деца от ОбДЦКИ и СУ „Христо Ботев“ изпълниха химна „Върви, народе възродени“.