Вие сте тук

снимка на БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „СВЕТЛИНА -1906- СМИЛЕЦ“

11-май Ден на библиотекаря.

Днес 11.05.2022 г., се отбелязва Денят на библиотекаря.Денят на библиотекаря се отбелязва на празника на светите братя Кирил и Методий. Светското отбелязване на техният ден се премества на 24-май и става Ден на славянската писменост и култура, но Денят на библиотекаря се запазва на църковният празник-11 май.
Библиотекарите са душата на едно от важните огнища на просветата и културата, на знанието, въображението и идеите.Те се грижат за книгите, подреждат ги , но и много по-важно- въвеждат ни в техният свят, ориентират ни в него. Особено значение е първото влизане на детето в библиотеката,отношението, което то получава от библиотекаря към себе си и своя интерес към книгата. Това е отношение е за цял живот.
В свят, пълен с предизвикателства от всякакъв характер, от технологични до прозаични финансови, библиотекарите изглеждат като пазители на съкровище, като излезли от друго време. Понякога се чудим дали съществува, дали има смисъл да го търсим, дали няма по-лесни цели за гонене от покоряването на дългите редици книги.
От нас зависи те да преоткриват смисъла да пазят това съкровище, от нашият интерес, от даренията ни. А дори- от милата дума с усмивка на влизане и от блясъка в очите и забързаната крачка на излизане. Особеното любопитство на влизане и вълнение на излизане. Вълнение от това, че сме взели със себе си частичка от съкровището.
НЧ ,, Светлина-1906-Смилец" честити празника на всички колеги библиотекари, вие сте важни за нас и нашето развитие в живота!