Вие сте тук

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИТЕЧНА СЕДМИЦА В РБ „АПРИЛОВ - ПАЛАУЗОВ

Националната библиотечна седмица (9 - 13 май 2022 година) беше отбелязана с различни събития в габровската библиотека : На 9 май беше проведено заседание на Общинската комисия по библиотечно – информационно обслужване с председател Мариана Кръстева. Отчетени бяха съвместните посещения с методиста Светла Лазарова в читалищните библиотеки при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1928” - кв. Бичкиня, НЧ „Светлина – 1927” - с. Жълтеш, НЧ „ Васил Левски – 1922” - с. Яворец, НЧ „Дядо Стойно – 1927” - с. Поповци, НЧ Наука – 1902” - с. Враниловци, НЧ „ Просвета – 1931” - с. Новаковци, НЧ „Христо Ботев - 1929” - с. Донино, НЧ „Нов живот - 1906” - с. Кметовци, НЧ „Христо Смирненски – 1949” - кв. Русевци, Габрово. Директорът Савина Цонева представи отчет на РБ „Априлов – Палаузов” за периода 2020 – 2021 година. С отчета на комисията ще бъдат запознати членовете на постоянните комисии на ОбС – Габрово. На 10 май 2022 г. се проведе събрание за учредяване на Обществен съвет към РБ „Априлов – Палаузов” съгласно чл. 28, ал. 4 от Закона за обществените библиотеки. Общественият съвет обединява представители на гражданското общество, институции, медии, неправителствени организации, общинска администрация и Общински съвет – Габрово, в подкрепа на развитието на библиотеката. Той е консултативен орган за осъществяване на сътрудничество, координация и консултации между гражданското общество и библиотеката при решаване на въпроси с обществена значимост. Общественият съвет няма преки управленски функции, а служи като форум за предоставяне на мнения, подкрепа и съвети. Предишният обществен съвет е учреден през 2010 г., но поради противоепидемичните мерки във връзка с пандемията от коронавирус актуализацията на състава е отлагана няколко пъти. За председател на Обществения съвет беше избрана Невена Минева - заместник – кмет на Община Габрово, а за секретар - Цветомир Цанков - общински съветник. Останалите членове са: Маринела Събева - управител на Областен информационен център, , Красимира Чолакова - историк, общественик, дългогодишен директор на Регионален исторически музей - Габрово, Елена Назърова - секретар на НЧ „Априлов – Палаузов 1861”, Радка Ангелова - директор на Дома на културата и член на настоятелството на НЧ „Габрово – 2002” и Велина Махлебашиева – журналист и член на настоятелството на НЧ „Будителите 2017”. Директорът Савина Цонева запозна членовете на Обществения съвет с постиженията и проблемите на библиотеката и представи текущи проекти, по които работи институцията. На 11 май – професионален празник на библиотекарите в България, със скромна церемония бяха връчени грамоти и награди „Заслужил библиотекар” на библиотечни служители с повече от 10 години трудов стаж в институцията - Доротея Георгиева, Зорница Вълчева, Нина Иванова, Павлина Велева,Теодора Генева, Тихомира Трифонова. На 15 май бе отбелязана 130-годишнината от написването на възрожденското стихотворение „Химн на Св. св. Кирил и Методий“ с първи стих „Върви, народе възродени...“ от Стоян Михайловски (1892 година). Анелия Мутафчиева – Христова подготви презентация „Библиотеката и уроците на пандемията" - https://www.facebook.com/bibliotekagabgovo/photos/pcb.5320709531298898/5....