Вие сте тук

Годишна среща на ЕБЛИДА

От 14-16 юни 2022 г. в Атина се проведе 30-та годишна среща на ЕБЛИДА с  конференция. 
На участниците бяха представени:
1. Новият стратегически план на ЕБЛИДА 2022-2025 г.
2. Проектът на насоките на ЕБЛИДА относно библиотечното законодателство и политика в Европа, който ще бъде представен на Съвета на Европа
3. Вторият европейски доклад на ЕБЛИДА за Целите на устойчивото развитие 2030 и как библиотеки допринясят за тяхното изпълнение чрез примери от различни страни. Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ представи проект "Писмени съкровища по Долен Дунав", който фондацията изпълнява в партньорство с регионална библиотека "Любен Каравелов" гр. Русе и окръжната библиотека "Арисития Аман" гр. Крайова. Проектът е финансиран по програма ИНТЕРЕГ Румъния-България и е насочен към опазване и представяне по иновативен начин на литературното наследство, и включането му в културния туризъм по поречието на Дунав.  

Конференцията се организира в партньорство с  NAPLE и Public Libraries 2030, които засегнаха актуални проблеми, свързани с достъпа до електронни книги в библиотеките в Европа и възможностите, които библиотеки имат и ролята, която могат да играят днес в Европа като място за дебат по важни обществени въпроси.
Конференцията се проведе със съдействието на Гръцката библиотечна асоциация  като доманик на срещата беше Гьоте институт - Атина.