Вие сте тук

20 години Български информационен консорциум (БИК)

На 11 ноември 2022 г. в София се проведе Юбилейна национална среща посветена на 20 години от основаването на Български информационен консорциум.
По време на срещата беше подчертано от различните говорители, че Консорциумът е организация, която през годините се е превърнала в най-голямото обединение на академични библиотеки в страната, която подпомага и насърчава споделеното използване на информационни ресурси. Надя Терзиева, председател на Управителния съвет, подчерта, че в БИК членуват 45 библиотеки от 12 града – университетски, академични, регионални и специални библиотеки.
БИК успешно подпомага дейността на своите членове чрез съвместни инициативи и семинари като „Ден на Технологиите” и „Добри библиотечни практики”. Все повече усилия се полагат в посока обучения с цел продължаваща квалификация по-актуални теми.
Г-жа Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ, сподели опита на фондация от проектната дейност - инструмент за продължаващо образование на библиотекари и създаване на образователни ресурси.
Поздравления към участниците отправиха и дългогодишните партньори на БИК от EBSCO и фирма „Бикам Плюс“ ООД.