Вие сте тук

ФГББ започва нов проект за обучение и консултиране на възрастни

Фондация „Глобални библиотеки в България“ започва изпълнението на проект DIGI BREAKER+( Преодоляване на бариерите и изграждане на общност за ефективна, устойчива и приобщаваща цифровизация на образователни услуги за възрастни), финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, KA2 – Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни.
DB+ ще разработи и тества устойчива рамка за дигитални умения, която ще поддържа дигитални, зелени, отворени и разнообразни подходи към кариерното ориентиране, насърчавайки създаването на засилен диалог между безработни възрастни и кариерни консултанти/обучители на възрастни и създаване на обща осведоменост за това как цифровата устойчивост може да бъде вградена в процеса на търсене на работа.
100 възрастни обучаеми и 50 преподаватели и консултанти по заетостта ще бъдат пряко включени в пилотирането на обучителните материали по проекта, като в отделни дейности ще бъдат включени до 1000 обучаеми, обучители и кариерни консултанти.
Партньори в проекта са ФГББ (България), Alphabet Formation и All Digital (Белгия), Fondazione Mondo Digitale (Италия), IMOTEC (Литва) и IGITEGO (Швеция).