Вие сте тук

Два нови библиотечни компютърни центрове по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в област Разград бяха официално открити

На 8 февруари 2011 г. тържествено бяха открити два компютърни и Интернет центъра - в библиотеките на НЧ „Христо Ботев - 1931 г." - село Веселина и НЧ "Пробуда - 1912 г." - град Лозница, в които през м. декември 2010 г. беше доставена и инсталирана новата компютърна техника.

На откриването присъстваха много гости, жители на населените места и ученици. Сред гостите бяха Айхан Хашимов - кмет на Община Лозница, Илхан Ибрямов - зам.-кмет на общината, кметът на село Веселина - Ахмед Ахмедов. Трикольорната лента, заедно с кмета и зам.-кмета на Лознишка община, преряза и Николай Марков - теренен координатор по Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Официалните гости поднесоха поздравления към домакините за добре свършената работа и своевременната готовност компютърните центрове да заработят по установения график. На празника присъстваха още Мирослава Кацарова - регионален координатор по програмата за област Разград, инж. Иван Иванов - регионален ИТ специалист и специалистите от РЕКИЦ.

Председателите на двете читалища - Айше Реджеб от с. Веселина и Георги Минков от град Лозница - в своето слово при откриване на центровете изразиха задоволството на местната общност от реализацията на тази програма, благодариха на кмета на Община Лозница за съпричастността и финансовата подкрепа, която е оказана на двете целеви библиотеки, за изпълнение на всички изисквания по Програма „Глоб@лни библиотеки - България", Етап 2009. Те изразиха благодарност и към екипа на програмата в лицето на Николай Марков и на регионалния координатор за областта за доверието и оказаната конкретна помощ при изпълнение на задачите през този период.

Младите самодейци от двете читалища изпълниха кратка музикална програма с народни песни, а най-младите граждани на населените места показаха вече своите умения да ползват компютрите и Интернет. В Лозница презентираха пред присъстващите гости на празника с новата мултимедийна техника, която е получена по Програмата, в компютърната зала.

Razgrad_district_openings1_small.jpg

Razgrad_district_openings2_small.jpg