Вие сте тук

Откриване на Библиотечен информационен център в Общинска библиотека „Искра” - Казанлък

С много нетърпение специалистите и гражданите на гр. Казанлък очакваха откриването на Информационния център в ОБ "Искра" по Програма „Глоб@лни библиотеки - България", което се състоя на 15 февруари 2011 г. в присъствието на активни читатели, приятели на библиотеката, представители на Обществения библиотечен съвет, колеги от общината, медии и др.

Гости на откриването бяха: г-жа Рада Гоцкова - секретар на Община Казанлък, г-жа Снежана Маринова - директор на РБ „Захари Княжески" и регионален координатор по Програма „Глоб@лни библиотеки - България", експерти от отдел „Култура".

В словото си при откриването директорът на библиотеката г-жа Анна Кожухарова подчерта голямата роля на предоставената компютърна техника за развитието на информационните ресурси, които институцията предоставя на гражданите. „Само информираният човек е свободен да направи своя демократичен избор и да е гарант за развитието на демократичното общество" - продължи тя.

Снежана Маринова подчерта ролята на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" за стартирането на програмата, за качествения нов етап в развитието на българските библиотеки след присъединяването им към глобалния информационен свят и разказа за обученията, през които ще преминат библиотекарите от областта, за да обслужват по-качествено гражданите. Рада Гоцкова честити от свое име и от името на кмета на Община Казанлък Стефан Дамянов новите придобивки и изрази готовността на Общинска администрация да съдейства по всички въпроси на ръководството на библиотеката.

Kazanlak_opening_small.jpg