Вие сте тук

Заключителна работна среща по проект БИБЛИО

На 28 и 29 март 2023г.  в Брюксел се проведе последната работна среща на екипа по проект БИБЛИО - насърчаване на цифровите умения на библиотекарите в Европа, финансиран по програма Еразъм. По време на срещата се коментираха резултатите от онлайн обучението в MOOC платформата и в рамките на Специализирания курс. Особено внимание беше обърнато на получените обратни връзки от обучаемите и работодатели, приели обучаеми на практика с оглед финалните промени в обучителните програми и материали. Обсъдени бяха и бъдещите възможности за надграждане на проекта и създаването на нови работни профили.

На 28 март в Европейския парламент се проведе работна закуска с участието на евродепутати от страните участнички и при любезното домакинство на Марк Анге, член на ЕП  от Люксембург. Пред евродепутатие бяха представени основните резултати и се отправи искане за предприемане на необходимите законодателни промени на ниво ЕС и превръщането на професията "Библиотекар" в регулирана професия, съобразно ниво 5 на Европейската квалификационна рамка/ European Qualifications Framework (EQF).
В рамките на проекта, който беше удължен с една година поради COVID19 падемията, бяха идентифицирани нуждите от нови знания и умения за библиотечните специалисти в Европа, бяха раработени два нови профила за работа в библиотеките -  the Community engagement and Communication Officer и the Digital transformation facilitator, които да подпомогнат процеса на трансфорамация в работата на библиотеките в цифрова среда. Над 400 библиотечни специалисти и студенти от България, Гърция, Италия и Латвия тестваха разработение  учебни материали за двата профила в платформата MOOC и над 100 преминаха Специализиран курс на обучение от 240 часа с разработване на проекти идеи и практическата им реализация в библиотеки, които се съгласиха да приемат обучаеми на учебна практика.
Повече за партньорти тук https://www.glbulgaria.bg/bg/node/35271