Вие сте тук

Стартират обученията на библиотекари по информационни и комуникационни технологии

На 7 март 2011 г. стартират пилотните обучения на библиотекари по Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Обучението започва с Направление 1: „Информационни и комуникационни технологии" (ИКТ). До края на юни 2011 г. ще бъдат проведени обучения по ИКТ във всички 33 учебни бази, включени в пилотното обучение на библиотекари. По време на пилотната фаза 900 библиотекари ще бъдат обучени да работят с операционната система Windows 7, офис пакета Microsoft Office и Интернет. След обучението те ще могат да прилагат придобитите знания в своята работа и да обучават потребителите на библиотечни услуги.