Вие сте тук

Обучение в начални компютърни умения в Гара Бов

Обучение по начални компютърни умения се проведе в библиотечния информационен център на Народно читалище "Светлина-1896" - Гара Бов. То беше в рамките на 10 учебни часа от 15 до 30 септември 2011 г. за граждани във възрастовата група от 29 до 50 години.