Вие сте тук

Работна среща във връзка със Закона за обществените библиотеки и Закона за народните читалища се проведе в Пловдив

Работна среща във връзка със Закона за обществените библиотеки и Закона за народ

На 19 и 20 септември 2011 г. в гр. Пловдив се проведе работна среща по Проект „Подобряване на работата на общинските администрации по мониторинга и контрола върху прилагането на Закона за обществените библиотеки и Закона за народните читалища в сътрудничество със заинтересованите страни", изпълняван от Национален фонд „Култура". Красимира Кънева, Регионален мениджър към Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България", участва с презентация за резултатите от партньорството с общините, подписали Споразумение за сътрудничество по програмата, с което подкрепят своите библиотеки за участие в програмата.