Вие сте тук

Среща за обмен на опит между инициативите "Глобални библиотеки" по света се проведе в Сиатъл, САЩ

От 15 до 21 септември 2011 г. в Сиатъл, САЩ се проведе среща за обмен на опит между представителите на инициативите "Глобални библиотеки" на Фондация "Бил и Мелинда Гейтс". 119 участници от 16 държави представяха и дискутираха добри практики и библиотечни иновации. От Програма "Глоб@лни библиотеки - България" участие взеха членове на Звеното за управление на програмата и представители на Министерство на културата и ПРООН.

Българският екип участва в няколко специализирани работни групи:

  • "Европейски съюз", която работи за разпознаването на библиотеките пред европейските институции;
  • "Застъпничество", която разработва наръчник по застъпничество;
  • "Въздействие", която цели да установи качествени и резултатни механизми за измерване на въздействието на "Глобални библиотеки" върху местните общности в различните държави;
  • "Обучение", чиито членове обменят опит относно обучителните компоненти и програми в своите държави;
  • "Технологии", в която представителите на различните държави обменят опит относно използваните технологии в различните програми, част от инициативата "Глобални библиотеки".