Вие сте тук

Компютърни и информационни умения за начинаещи от възрастова група 60+

Компютърни и информационни умения за начинаещи от възрастова група 60+

От 27 до 29 септември 2011 г. се проведоха две издания на практическия курс на Варненската регионална библиотека Компютърни и информационни умения за начинаещи от възрастова група 60+. Изданията са 15-о и 16-о поред, инициативата стартира през юни 2009 г., а броят обучени вече надхвърля сто.

Програмата на курса е тридневна. Обучението започва с компютърното „А и Бе": що е компютър, как се организират документите в него, как се създават, начална работа с текстов редактор. През другите дни тези знания се допълват с работа в интернет, създаване и използване на електронна поща, на Skype потребител и провеждане на първия интернет разговор. Обучителите са служители от различни звена на библиотеката. Курсът включва подробна документация, както и набляга на обратната връзка - попълват се входящи и изходящи анкети. Целта е участниците да придобият начална компютърна грамотност - да се научат да създават документи, да ги подреждат в папки, да си служат с електронна поща и да работят със Skype. Това е от особена важност за хората, чиито деца и внуци не са в България.

Ползата от тези курсове е двустранна. От една страна курсистите получават базова компютърна подготовка, а от друга - обучителите усъвършенстват преподавателските си и комуникативни умения.

Какво прави впечатление от провежданите курсове?

  • Мотивацията. Участниците са високо мотивирани да навлязат в новия технологичен ритъм на последните години, повечето от тях търсят път към достъпния им домашен компютър, но с недостъпни им все още функции.
  • Активността. Хората в неактивна вече работна възраст са високо активни в социално отношение.

Участващите в тези практически курсове получават на свое име библиотечно свидетелство за преминатия курс, както и уверение за допълнителна помощ в Информационния център на библиотеката, където да практикуват своите нови умения и знания със съдействието и подкрепата на специалистите в центъра.