Вие сте тук

Работни срещи с целевите библиотеки от Етап 2009 и 2010 в област Смолян

В периода 27-30 септември 2011 г. в област Смолян се проведоха три работни срещи с библиотекари от целевите библиотеки по Етап 2009 и 2010, свързани с отчетността по Програма „Глоб@лни библиотеки - България". На срещата, проведена в НЧ „Просвета" - гр. Златоград участваха библиотекарите от общините Златоград и Неделино, на срещата в НЧ „Родопска просвета 1923" участваха библиотекари от общините Девин, Борино и Доспат, а на срещата, проведена в РБ „Николай Вранчев" - Смолян - от общините Смолян, Рудозем, Мадан, Чепеларе и Баните.

На работната среща в РБ присъства г-жа Люба Деветакова - ръководител мониторинг и въздействие в Звеното за управление на програмата (ЗУП). Тя запозна участниците с резултатите от електроните анкети за дейността на целевите библиотеки от Етап 2009. Г-жа Деветакова представи формата на тримесечния отчет за дейността на библиотеките по Програмата и даде указания за попълването й. Представителите на целевите библиотеки имаха възможност да зададат своите въпроси и да споделят добри практики. Г-жа Вълчева - регионален координатор по Програмата за обл. Смолян - запозна присъстващите с организацията на предстоящата обучителна сесия октомври - декември 2011 по Програмата.