Вие сте тук

Шестмесечен отчет за целевите библиотеки, получили ИКТ оборудване по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

В изпълнение на подписаните Споразумения за сътрудничество по програмата, от 1 юли 2011 г. Звеното за управление на програмата (ЗУП) въведе тримесечни отчети за целевите библиотеки. Тримесечните отчети се подаваха онлайн от всяка библиотека до приключване на изпълнението на програмата.

Фондация „Глобални библиотеки – България“, като наследник на програмата, възобновява отчетността за библиотеките, които работиха като целеви по програмата. Целта на тази отчетност е събирането на информация, която да даде представа как се използва предоставеното ИКТ оборудване, какви услуги са най-ползвани от потребители, а също така и обща информация за състоянието на библиотеките. Анализът на тази информация ще позволи на фондацията да се застъпва по най-подходящия начин за бъдещото развитие на българските обществени библиотеки.

Възобновената отчетност ще се извършва на шестмесечна база. В края на всяка година ще се подава годишен отчет.

Срокове
Кампанията за подаване на шестмесечните отчети стартира на 5 юли 2016 г. Крайният срок за подаване на отчетите е 5 август 2016 г.

Начин на подаване
В рамките на Програма се разработи система за онлайн попълване на отчети, която е достъпна през портала  на фондация "Глобални библиотеки – България".