Вие сте тук

График на обученията за библиотекари през октомври - декември 2011 г.

На 17 октомври 2011 г. започва следващата фаза на обученията за библиотекари. До 31 декември ще бъдат проведени общо 187 обучения по Направления 1, 2, 3 и 4. Графика на обученията може да свалите от тази страница.