Вие сте тук

Продължи обучението на граждани в РНБ „Иван Вазов” – Пловдив

Обучение в Пловдив, 26-29 септември 2011

В РНБ „Иван Вазов" - Пловдив от 26 до 29 септември 2011 г. се проведе обучение на граждани за начални компютърни умения и работа в Интернет. В групата се обучаваха 10 пенсионерки, доброволци към Българския червен кръст.

Програмата беше съобразена с възрастта на обучаемите и включваше запознаване с компютъра, основни термини, използвани при работа с операционната система Windows. Курсистите научиха да стартират и изключват системата, видове икони, работа с прозорци. За тях беше много интересно и любопитно как се създават и преименуват папки и файлове, как се копират и изтриват. Научиха се да пишат кратък текст, да го запаметяват, да сменят шрифтове и големината на текста, да боравят с бутоните от лентата с инструменти.

Втората част от обучението включваше запознаване с Интернет и работата в него, търсене на информация. Успяхме да направим e-mail адрес на всяка от курсистките, научиха се да изпращат прикачени файлове, създадохме Skype акаунт и профил във Facebook на всяка от тях. Запознахме се с начина на общуване в Skype, как да изпращат файлове чрез него и как се провежда видео разговор, как се търсят приятели и как се общува във Facebook.

Въз основа на направения анализ от проведените анкети става ясно, че в групата половината от хората имат вкъщи достъп до Интернет, а останалите нямат изобщо компютър, но са с намерение да си купят, за да общуват с близки и приятели в чужбина. Половината от жените се оказаха със средно образование, а останалите са с полувисше и висше, на възраст между 65 и 81 години. Бяха с различни професии - имаше зъболекар, мед. сестра, бивш учител, директор на училище, но всички кипящи от енергия, дейни доброволци на Червения кръст.

Според изходящата анкета гражданите идват с очаквания да получат умения за работа с компютър и ползване на Интернет. Изразяват задоволство от начина, по който се води обучението, но всички са на мнение, че времето за обучение трябва да е повече. В една от анкетите е написано: „Научих повече, отколкото предполагах, че ще науча!", но „бих желала обучението да бъде с времетраене 10 дни."

От приключилото обучение може да се направи извод, че при подготовката за всяко обучение на граждани, обучаващият трябва да вземе предвид възрастта на хората, които му предстои да обучава.