Вие сте тук

Обучение на обучители

Този раздел съдържа информация за обученията на всички обучители по четирите тематични направления. Всеки обучител по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" задължително преминава през обучение на обучители, преди да може да преподава по някое от тематичните направления на програмата.