Вие сте тук

Програма и графици за обучения на библиотекари

Този раздел съдържа:

  • програма за обучение на библиотекари и групи граждани със специални потребности -2013 г.;
  • разписания и графици на обученията.

Тук можете да свалите графика за обученията през 1 септември - 31 октомври 2013 г. и графика на мобилната лаборатория.