Вие сте тук

Библиотечен информационен център в Никопол

На 22 март 2011 г. кметът на Община Никопол д-р Валерий Желязков официално откри библиотечен информационен център, изграден по Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Откриването на центъра отговори на една голяма потребност на местната общност за безплатен достъп до интернет. Ученици, безработни, хора от всички възрасти посещават центъра и работят на предоставеното оборудване: 6 настолни компютърни конфигурации, преносим компютър, мултимедия и мултифункционално устройство. Разположен е в обновения детски отдел на библиотеката - ремонтиран с доброволен труд на никополчани, с дарени средства от граждани и фирми. Дарителската кампания беше организирана по проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България" на фондация АГОРА, която подкрепи финансово местната инициатива „Никополските будители - големият капитал на малкия град". С читалищни приходи и целева помощ от Община Никопол залата стана модерна, топла и светла. На откриването присъстваха представители на местната власт - г-жа Н. Божинова и г-н Т. Кемалов, заместник кметове на общината, г-жа Калинка Ангелова, граждани, читалищни членове, ученици и самодейци. Председателят на читалището г-н Иван Павлов връчи сертификати на курсисти, завършили успешно безплатен курс за първоначална компютърна грамотност по програма "Читалището - достъпно място за обучение" на Асоциация "Съвременни читалища".

Nikopol_opening_small.jpg