Вие сте тук

Запитване за оферти за изработване, тестване, инсталация и поддръжка на софтуер за мониторинг на компютри

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" набира оферти за изработване, тестване, инсталация и поддръжка на софтуер за мониторинг на компютри. Тъй като процедурата е отворена и за международни участници, цялата информация, свързана с нея, е на английски език. За повече информация, моля, преминете към английската версия на тази страница.