Вие сте тук

Министерство на културата

m_cult.gif Като водеща организация на Програмата, Министерството на културата на Република България ще:

 

  1. поеме отговорност за цялостната координация на всички партньорства, които ще се създадат във връзка с Програмата;
  2. осигури застъпничество на Програмата на централно, областно и общинско равнище;
  3. излъчи експерти от министерството, които ще участват в работните групи и в експертните комисии по проекта;
  4. поддържа връзка с областните библиотеки и с библиотечните експерти, които ще участват в Програмата;
  5. участва активно във формулирането на критериите по Програмата и съответната им план-сметка;
  6. участва активно в идентифициарнето на източници на финансиране;
  7. осигури необходимите помещения за Звеното за управление на проекта.

Интернет страница: http://www.mc.government.bg/