Вие сте тук

ББИА

bbia.png ББИА ще участва във фазите на планиране и на изпълнение на Програмата чрез:

 

  1. мотивиране и сплотяване на професионалната библиотекарска общност;
  2. изграждане на мрежа на библиотеките-участници в Програмата;
  3. обучение на библиотекарите чрез своя Център за професионално образование;
  4. участие в популяризирането на Програмата и привличането на подкрепа за нея;
  5. идентифициране и предоставяне на експерти, които да се включат в подготвителната фаза на Програмата;
  6. участие в разработването и изпълнението на обучителната програма.

 

Интернет страница: http://www.lib.bg/