Вие сте тук

Графици за второ посещение на регионалните ИТ специалисти

Графиците за второто посещение на регионалните ИТ специалисти (РИТС) в целевите библиотеки по Етап 2010 вече са публикувани на портала на Програма "Глоб@лни библиотеки - България". Второто посещение цели да установи готовността на библиотеките да получат ИКТ оборудване по програмата.

Графици на посещенията по области