Вие сте тук

ПРООН

undp_logo.gif По време на фазите на планиране и изпълнение на Програмата, ПРООН ще предоставя техническа помощ и цялостна управленска подкрепа като:

 

 

  1. действа като изпълнителна агнеция, предоставяща услуги за финансово управление, включително бюджетно планиране и мониторинг (чрез ЕRP2 система) плащания, счетоводство, отчети, одит;
  2. предоставя общи управленски услуги, включително подкрепа при планирането, координирането и мониторинга на дейностите по проекта; оценка и мониторинг на риска (въз основа на ERM3), отчетност, оценка на въздействието и оценки на проекта;
  3. предоставя услуги за изпълнението на проекта, включително сключване на договори и наемане на персонал;
  4. осигурява подкрепа за застъпничеството и популяризирането на Програмата чрез представителството се в София и чрез различните мрежи по проекти, подкрепяни от ПРООН в страната;
  5. предоставя експертна помощ на останалите ключови партньори по проекта.

 

Интернет страница: http://www.undp.bg/