Вие сте тук

Стипендии по програма "Community Solutions"

"Community Solutions" е програма за професионално развитие, по която могат да кандидатстват частни лица (включително и от България). Целта на програмата е да развие лидери на общности, които да работят в областите прозрачност и отчетност, разрешаване на конфликти и толерантност, проблеми на околната среда и проблеми на жените. Избраните кандидати ще получат стипендия за 4-месечна работа в неправителствена организация или правителствена агенция в САЩ и структурирано виртуално обучение и установяване на контакти чрез Онлайн института за лидерство на общности. След завръщането си от САЩ те ще разработят и реализират последващи проекти в своите държави.

За повече информация относно програмата и начина, по който можете да кандидатствате, моля, посетете нейния официален сайт.