Вие сте тук

Процедура за пряк мониторинг на компонент "Обучение"

От 7 ноември до 2 декември 2011 г. представители на ЗУП, ПРООН и Министерство на културата проведоха двудневен мониторинг в 18 от общо 36-те учебни бази, действащи по Програма „Глоб@лни библиотеки - България" в периода октомври-декември 2011 г.

Мониторингът беше въведен като елемент от прякото проследяване на дейностите по компонент „Обучение" на програмата.

Обект на мониторинга бяха организацията и провеждането на обученията, финансовото обслужване на грантовете от учебните бази и удовлетвореността на обучаемите. График на мониторинговите посещения, процедура за провеждането им и образец на формуляра към нея можете да изтеглите от линка по-долу.