Вие сте тук

Процедура за провеждане на групови срещи

Звеното за управление на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" изготви процедура, която обхваща планирането, организирането, провеждането и отчитането на различни по формат групови срещи, които се провеждат с участие на Програма „Глоб@лни библиотеки -  България”. От тази страница можете да изтеглите процедурата и образците към нея.

Ключови думи: