Вие сте тук

Обучение по информационни и комуникационни технологии в Добрич

На 25 март 2011 г. приключи успешно обучението на първата група по тематично направление „Информационни и комуникационни технологии" за библиотекари от Регионална библиотека „Дора Габе" в Добрич и читалищни библиотекари от областта в обучителния център на Регионална библиотека „Дора Габе".

Десет библиотекари от регионалната библиотека и от библиотеките при читалищата в Каварна, Генерал Тошево, Красен, Пчеларово и Божурово, одобрени за включване в първия етап на Програма „Глоб@лни библиотеки - България", бяха подготвени по направление ИКТ, за да предоставят модерни услуги в интернет центровете на своите библиотеки, както и да предлагат компетентно съдействие и помощ на потребителите.

Курсът бе в две части, започна с история и приложение на информационните технологии от създаването на компютъра до днес и продължи с хардуерни и софтуерни аспекти на компютризираното работно място, работа с операционна система Windows 7, MS Office, Интернет и мрежова комуникация. Обучението се води от Вера Демирева - инженер компютърни системи и мрежи в информационно-обучителния център при НЧ "Васил Левски" - гр. Балчик. Завършилите обучението получиха Удостоверение за успешно преминато обучение по Информационни и комуникационни технологии.

От 28 март 2011 г. започна обучението на втората група библиотекари по същия модул от Регионална библиотека „Дора Габе" и читалищните библиотекари в Каварна, Българево, Генерал Тошево и Крушари.

Dobrich_training_librarians_small.jpg