Вие сте тук

Обучение по компютърна грамотност за възрастни в с. Царацово

В библиотеката в село Царацово започна първото обучение по начална компютърна грамотност за възрастни. Сформирани бяха три групи от по двама човека, тъй като броят на компютрите не позволява едновременното обучение на повече от двама души. Желаещите са групирани с оглед на тяхната възраст и предишен опит с компютрите. Курсът продължава една седмица и включва запознаване с основните термини и инструменти за работа с Windows, работа с текстообработващата програма Word, работа с Internet, електронна поща и Skype. Списъкът от желаещи е дълъг, така че обучението ще продължи още няколко седмици, за да може да бъдат включени всички.