Вие сте тук

Втори курс по компютърни умения за граждани в Балчик

Приключи вторият практически курс в НЧ „Васил Левски–1959” -  гр. Балчик „Компютърни и информационни умения за начинаещи от възрастова група 60+”. Участниците се запознаха с основни термини в ИКТ, Word 2007, Internet Explorer, Google Chrome и други браузъри, търсачката на Google, e-mail и Skype. В групата имаше жени, чиито деца и внуци живеят в Исландия и Канада. Придобитите знания и умения ще им помогнат да поддържат пълноценна връзка с роднините в чужбина. След края на обучението всеки има възможност да продължава да търси помощ, ако има проблем или някакъв въпрос.

Благодарение на тясното сътрудничество между читалището и пенсионерските клубове, обученията придобиват популярност. Желаещите възрастни хора с любопитство и вълнение, а в началото и с притеснение, правят първите си крачки в света на информационните технологии.