Вие сте тук

Обучение по основни компютърни умения за възрастни в Русе

От 2.11.2011 г. до 8.11.2011 г. включително в библиотечно-информационния център на Народно читалище “Захари Стоянов -1937” – Русе, който е оборудван с компютърна техника по програма “Глоб@лни библиотеки”, се проведе първият курс за обучение в основни компютърни умения на възрастни граждани. В рамките на 10 учебни часа обучаемите се запознаха с характеристиките на компютъра, текстообработка, интернет комуникациите чрез електронна поща и Skype. Курсът предизвика много голям интерес сред хората от третата възраст и затова  предстои да се организират още няколко групи.

Обучението е в съответствие с целите на Програма “Глоб@лни библиотеки - България”, а именно превръщането на библиотеките в съвременни информационни центрове, място за учене през целия живот и приобщаване на хората от всички възрасти  към глобалното информационно общество.