Вие сте тук

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМА „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ”. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ КАРТИ ЗА ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ПО ЕТАП 2009

Настоящото изследване чрез онлайн анкета включва целевите библиотеки по Етап 2009, които получиха своето ИКТ оборудване до края на месец януари 2011. Целта на анкетната карта е да се измери въздействието на програмата през периода от инсталацията на ИКТ оборудването до 30 юни 2011 г.
Крайният срок за попълване на анкетната карта беше 14 юли 2011 г. Към 15 август 2011 г. 390 от 455 целеви библиотеки по Етап 2009 попълниха анкетната карта. Това показва 86% събираемост и гарантира представителност на получените резултати.

Оттук можете да изтеглите документа на анализа на резултатите от анкетните карти за целеви библиотеки по Етап 2009.