Вие сте тук

Работна среща „Как работим по програмата Глоб@лни библиотеки – България”, проведена в с. Нова черна, обл. Силистра

На 25 март 2011 г. в село Нова Черна, област Силистра се проведе работна среща на тема „Как работим по програмата "Глоб@лни библиотеки - България", организирана от читалищната библиотека. На срещата присъстваха г-ца Люба Деветакова - специалист мониторинг и оценка на въздействието, г-н Николай Марков - координатор на терен от Програма „Глоб@лни библиотеки - България", както и г-жа Лидия Димитрова - регионален координатор за област Силистра. Събитието уважиха зам.-кметът на община Тутракан г-жа Румяна Капинчева, г-жа Светла Змеева - началник отдел „Образование", кметовете на Ряхово Георги Атанасов и на Нова Черна Нехат Юсмен. За участие в работната среща бяха поканени библиотекари, работещи по Програмата, от област Силистра и община Сливо поле (област Русе).

Читалищният секретар Светлана Спасова запозна присъстващите с дейността на читалището. Приветствие към библиотекарите поднесоха кметът на Нова Черна Нехат Юсмен и Николай Марков от Звеното за управление на програмата (ЗУП), който връчи подписаните Споразумения за сътрудничество по Етап 2010 на програмата.

В презентацията си Люба Деветакова запозна подробно присъстващите с актуалните и предстоящите дейности по Програма „Глоб@лни библиотеки - България", както и с резултатите от проведеното наскоро базово проучване за състоянието на библиотеките в цялата страна.

Своята дейност по Програмата представиха и библиотекарите Наталия Иванова, Стефка Капинчева от детски отдел на общинското читалище в Тутракан, Силвия Маринова от Белица, Стефка Василева от Цар Самуил и Радка Стефанова - библиотекар в Нова Черна. На проведената дискусия участниците споделиха своето задоволство от участието си в Програмата и огромното си удовлетворение от започналите обучения по ИКТ и споделиха идеите си за по-нататъшното развитие на библиотечната дейност и за предлагането на нови и модерни услуги в библиотеките. Поздравления към всички участници поднесоха г-жа Румяна Капинчева и Лидия Димитрова,които дариха книги на новочерненската библиотека.

В края на работната среща Радка Стефанова връчи на всички гости и представители на библиотеки символичен разделител и пожела "всеки ден той да се поставя на прочетената страница в книгата, написана от възрожденците, която четем днес и която ще предаваме на идните поколения". Всички гости посетиха новата, оборудвана с най-съвременна техника зала, която символично бе открита от Николай Марков, Румяна Капинчева - заместник кмет на Община Тутракан - и от кмета на Нова Черна Нехат Юсмен.

Nova_Cherna_meeting_small.jpg