Вие сте тук

Обучение по Програма „Глоб@лни библиотеки” в Ямбол

В продължение на две седмици в Интернет залата на Регионална библиотека „Г.Раковски” в град Ямбол се проведе обучение на библиотекари от ямболския регион по направление  „Информационни и комуникационни технологии”, част от обучението по Програма „Глоб@лни библиотеки”.
Участниците са одобрени или предстои да кандидатстват за включване по Програмата: от  НЧ „Пробуда-1909” и НЧ „Зора-1945” - Ямбол, представител на РЕКИЦ „Читалища” за областта, от читалищата в селата Тенево, Завой, Ханово,Кукорево, Зимница, Скалица, и Окоп.

За ползотворната работа регионалния координатор по Програмата за област Ямбол г-н Димитър Бечев бе осигурил чудесни условия.
Обучителната програма посетиха от звеното за управление на програмата в София - Люба Деветакова - Ръководител мониторинг и въздействие и Красимир Христов – регионален мениджър, за да проследят процеса на работа, воден от Манол Манолов. Те поощриха участниците в обучението да отправят своите въпроси, мнения и предложения към тях чрез сайта, което да бъде от взаимна полза за всички участници в Програмата.

За всички бе новост пакетът Microsoft Office 2007. От огромно значение за усвояване на преподавания материал бе изключителното спокойствие на г-н Манолов. С младежкия си ентусиазъм, с голяма доза хумор, скучния и труден материал стана приятен. По няколко пъти се налагаше  търпеливо да обяснява и показва, дотогава, докато на всички стане ясно как сами да постигнат желания резултат. 
В края на курса участниците бяха единодушни за това колко полезно ще бъде всичко усвоено по време на обучението. Разделиха се с надеждата по-често да имат възможност да се запознават с новостите, касаещи тяхната работа и обещания в бъдеще да поддържат контакт и обменят впечатления, проблеми и своя опит с колегите от другите читалища и селища.