Вие сте тук

Откриване на информационен център в библиотеката на НЧ”Зора- 1903” село Радилово, община Пещера,област Пазарджик

На  1 –ви ноември Денят на народните  будители официално в библиотеката при Народно Читалище „Зора – 1903” село Радилово бе  открита оборудвана зала с компютри и периферна техника по Програма „Глобални библиотеки - България".  На събитието присъстваха представители от общината, кметство Радилово, ЦДГ”Здравец”, ученици, самодейци и приятели. Библиотеката при читалището получи от Програма „Глоб@лни библиотеки" общо 5 компютърни конфигурации за свободен достъп от потребители, мултифункционално устройство, екран и мултимедиен проектор.

Общинският координатор на програмата г-н Димитър Павлов представи идеята на Програма "Глоб@лни библиотеки - България",че библиотеката ще даде възможност на своите читатели да получат достъп до информационното пространство, да достигнат до глобалното информационно общество. Тя ще предоставя безплатен достъп до Интернет и ползване на компютрите. Също така ще се превърне в място за учене през целия живот. Тук ще се придобиват нови знания и умения.

По време на тържеството потребителите демонстрираха знания и умения в работата с новата техника. По инициатива на младите потребители на библиотеката бе представена програма за народните будители и изложба.