Вие сте тук

Обучение по начална компютърна грамотност в библиотека при НЧ „Селска пробуда 1896г.“ с.Градина, община Първомай

На 14.11.2011 г.  в библиотеката при НЧ  „Селска пробуда 1896 г.” с. Градина общ. Първомай, Пловдивска област стартира обучението по начална компютърна грамотност  на първата група потребители, състояща от 5 души. Тъй като групата е от начинаещи, тя се учи на техниките за боравене с мишката, на включване и изключване на компютъра. Запознава се с компонентите на компютъртната техника, с начина  на влизане в оп. програма, със старт бутона, елементите на работния плот, лентите със задачи, прозорците. Предстои обучение по текстообработка и ползване на Интернет.

Интересът към обученията е доста голям. Изградени са още 3 групи, които ще последват първата. За да се запази този  интерес и по време на курса  и да се постигне реален ефект, структурирането на групите и на програмата за обучение се формира според потребностите на ползвателите.

Ентусиазмът и желанието на участниците е огромно и времето за обучение изтича неусетно. Те изказват своята голяма благодарност на програма „Глобални библиотеки” за предоставената им възможност да постигнат нови умения и да се приспособят към съвремието.