Вие сте тук

Завърши обучението по "Услуги в модерната библиотека" в Нови Пазар

На  25.11. 2011г. в обучителния център в Нови пазар  приключи успешно обучението в направление „Услуги в модерната библиотека” на програма „Глобални библиотеки – България”. В рамките на обучителния курс 10 библиотекари от общините Нови пазар, Никола Козлево и Каспичан бяха запознати и разискваха правилата за обслужване на потребителите в модерната библиотека; възможностите за ефективното им обслужване; начините за информационно търсене; спецификата на справочно –информационното обслужване.