Вие сте тук

Oбучение по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

Обучение на библиотекари в Добрич по Направление 2
Обучение на библиотекари в Добрич по Направление 2

От 21 до 25 ноември 2011 г. в Регионална библиотека „Дора Габе” - гр. Добрич се проведе обучение за библиотекари по Направление 2: Организация и управление на работата в обществената библиотека, Модул 1 и Модул 2 по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

В обучението се включиха библиотечни специалисти от читалищните библиотеки на гр. Шабла, с. Крушари, гр. Тервел, гр. Балчик, гр. Каварна, гр. Генерал Тошево, с. Кардам, с. Ведрина, с. Одринци, с. Плачи дол, с. Ф. Дянково, с. Стефаново, с. Ломница, с. Батово. Курсът се води от Мария Нешева-Костадинова, библиотекар в Регионална библиотека „Дора Габе” - Добрич  и се проведе в учебната база на  регионалната библиотека.

Освен необходима и полезна информация, поднесена по професионален начин, библиотекарите получиха и Наръчник на библиотекаря и Сборник с презентации. Участниците проведоха разнообразни практически упражнения и дискусии, по време на които споделиха добри практики и собствен опит през годините.
 
Всички участници получиха Удостоверение за завършено обучение от Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Обучението бе организирано от регионалната библиотека и се проведе в създадена приятна атмосфера за участниците.