Вие сте тук

Среща на екипа и регионалните координатори по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

На 1 и 2 декември 2011 г. в парк-хотел "Витоша" в гр. София се проведе среща на Звеното за управление на програмата, представители на ПРООН и регионалните координатори по програмата. На срещата бяха обсъдени текущи въпроси относно заданията на работа на регионалните библиотеки и работния план на програмата за 2012 г., както и по компонентите "Обучение", "Комуникации и застъпничество" и "Мониторинг и оценка".